• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

İlk Yardım Eğitimi

Ege Yıldızı Mühendislik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilk yardım eğitimi verebilen çözüm ortaklarımız  tarafından  Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri verilmektedir. İş ve günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz, hayat kurtaran bilgiler ve yöntemler öğretilmektedir.

 • Az Tehlikeli işletmelerinizde Her 20 Çalışanınızdan 1 kişiye
 • Tehlikeli İşletmelerinizde Her 15 Çalışanınızdan 1 Kişiye
 • Çok Tehlikeli İşletmelerinizde ise Her 10 Çalışanınızdan 1 Kişiye

olarak eğitimli ve sertifikalı personel bulundurmalısınız…

İlkyardım Eğitim Süresi Ne Kadardır?

İlkyardım Eğitimlerimizin süresi 2 gündür. Eğitimin sonrasında (Sağlık İl Müdürlüğünce belirlenen günde) sınav yapılmaktadır. İlkyardım Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylarımıza Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı İlkyardımcı sertifikası verilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Kanuni Dayanağı Nedir?

İlkyardım Eğitimleri İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ’ne göre düzenlenir. (Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762) İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.

İlkyardım Eğitiminde Başarı Notu Nedir?

Madde 20 -(Değişik: RG-18.03.2004 – 25406) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından İlkyardım Eğitimi Katılım Belgesi düzenlenir

İlkyardım Eğitimi Sınavları Nasıl Uygulanıyor?

İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış Sınav soruları ile Teorik ve Uygulamalı olarak iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar Denetim ekipleri gözetiminde gerçekleştirilir, Eğer sınav Özel Öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde yapılacaksa gözetmen olarak Denetim Ekibi hazır bulundurulur. Mesul müdür sınav kağıtlarını on yıl süreyle saklamak ve Bakanlığın denetimene açık tutmakla mükelleftir.

İlkyardım Eğitim Türleri ve Eğitim Süreleri Nelerdir?

Madde 18 İlkyardım eğitimleri temel ilkyardım eğitimi, standart ilkyardım eğitimi olmak üzere iki kategoride verilir. Eğitim süreleri temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

İlkyardım Eğitim Sertifikası Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Madde 21 – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir. (Değişik fıkra: RG-18.03.2004 – 25406) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı Kime Denir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak. İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.

Koruma Aşamaları Nelerdir?

Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Olay trafik kazası ise;

 • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.
 • Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;
 • Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.
 • Her türlü olayda; Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
 • Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
 • Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
 • Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir.
 • Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.

Bildirme Aşaması Nedir?

Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir. Duruma göre

 • itfaiye (110),
 • zehir danışma merkezi (114),
 • emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.

Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı,  nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

Kurtarma Aşaması Nedir?

Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlkyardımcının Müdahale Etmesi Gerekli Durumlar Hangileridir?

 • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),
 • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
 • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ),
 • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.
 • Solunum Yolu Tıkanıklıkları
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 • Kanamalar
 • Yanıklar
 • Donmalar
 • Kırıklar
 • Burkulmalar
 • Çıkıklar
 • Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları
 • Yaralanmalar
 • Zehirlenmeler
 • Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
 • Hasta ve Yaralı Taşıma
 • Boğulmalar
 • Diğer Acil Durumlar
 • İlk Yardım ve HIV/AIDS
 • Psikolojik İlk Yardım
 • Acil Durumlarda Aranması Gereken Numaralar
 • İlk Yardım Çantası
 • Temel Yaşam Desteği